Light and Dark

Biline ki evvelce,
gökyüzünün yedi kat,
on yedi kat,
hatta otuz üç kat olduğu
dönemlerde,
atalarımızın evreninde,
gök tümbeğinin
üzerinde, altın işlemeli,
dağ gibi tahtında
Tanrı Ülgen otururdu.
Oraya, evreni yarattıktan
sonra çekildi.
Dokuz oğlu ve
dokuz kızı oldu.
Oğullarının ve diğer
elçilerinin yardımıyla
kamlara yol göstererek
insanları yukarıdan
yönetirdi.
Göğün katlarında pek çok
âlemler vardı.
Gamsız guguk kuşu
herkese saz olurdu.
Akkızlar’la birlikte
oynaşıp güler, eğlenirlerdi.
Bir de yeraltı dünyası
vardı ki burasının hanı
Erlik’ti. Kötü ruhları
idare eder;
süpürgeli cadısını,
dev anasını, al karısını
yeryüzüne yollar,
insanları şeytanca
çalmaya çalışırdı.
Dokuz kızı da,
eğlence ve oyunlarla
kamları kandırırlardı.
Aslında çok alımlı
değillerdi ama cilveli,
işveli dişilerdi. Onların
kurbanı olan şaman
rahipler daha sonra
Erlik tarafından
öldürülürlerdi.
Bu tuhaf gelgitlerin
yaşanıldığı evrende,
akla karanın ağına
takılan insan ülkesinde,
kader de
tanrılara emanet edilmişti.