METİNLER

Kitap Sanatı Can Göknil Resimli Yazmalar adını verdiğim  sergi projemi hazırlarken Levni’nin Surname-i Vehbi’sine çok sık baktım.III. Ahmed’in dört şehzadesinin s

Oniki Hayvan Takvimi Can Göknil Bir Kırgız efsanesine göre hayvanlar günü görmek için toplanacaklarmış.Deve uzun boylu olduğu için kendine çok güveniyormuş.Böylelik

MÖ 1700’lerin Mezopotamya efsanelerine göre, tanrılar insanların kaderlerini tabletlere yazıp bulutlara asarlarmış. Böylece insanların başına gelecekler önceden bilin

Türkler tarih boyunca fala meraklıydılar. Fal hakkında genelde iyimser bir görüşleri vardı. Ortaasya’da şamanist inançlar doğrultusunda barış, savaş, av, yolculuk,

I – Can Göknil ve Muskalar Can Göknil’in muskalarla ilgilenme sürecinde Kuş Adam Anzu’nun ve Kader Tabletleri efsanesinin özel bir yeri var. Ancak muska konu

Can Göknil August 2008 Have you ever wondered when human beings started to be fascinated by the moon? In the Dordogne region of southwestern France, a moon-goddess greets us from